לקבלת טופס רישום

לכנס הגיוס השנתי
11.9.2017

* מחיר כרטיס 780 ש"ח + מע"מ

שם מלא*
מייל:*
סלולרי*
שם החברה*
סוג חברה*
מספר עובדים*
תפקיד*
תפקיד אחר