לקבלת טופס רישום

לכנס משאבי האנוש השנתי 26.6.2017

מחוברות עובדים ואסטרטגיית משא"ב

שם מלא*
מייל:*
סלולרי*
שם החברה*