רישום לכנס
משאבי האנוש השנתי

HR Strategy 2019

שם מלא*
מייל:*
סלולרי*
שם החברה*
סוג חברה*
מספר עובדים*
תפקיד*
תפקיד אחר