רישום לסדנה בנושא:

חווית עובד וסביבת למידה דיגיטלית לעובדים

שם מלא*
מייל:*
סלולרי*
שם החברה*
סוג חברה*
מספר עובדים*
תפקיד*
תפקיד אחר